Camille Talpe, dokter te Kuurne tijdens W.O. 1

Op de Kuurnse begraafplaats, een grote arduinen grafzerk met een uiterst sobere tekst : Famillie Camille Talpe. Voor de meeste mensen zegt dat helemaal niets, maar wat een verhaal achter deze simpele tekst. Camille werd te Moorslede geboren op 21 oktober 1867. Nadat hij afstudeerde als geneesheer startte hij hier te Kuurne een praktijk in de Poststraat, tegenwoordig de Koningin Elisabeth straat, huize Coppin. In 1909 trouwde Camille te Pittem met Anne Nevejan en het jonge paar vestigde zich te Kuurne.

Enkele jaren later brak de Eeerste Wereldoorlog uit met alle gevolgen van dien. Kuurne was toen nog een bescheiden parochietje en veel dokters waren er niet. De meeste gewone mensen gingen toen niet al te vlug naar een dokter, maar in die periode zal Camille zo goed als ieder gezin te Kuurne bij naam en en toenaam gekend hebben. Er zullen in die periode maar weinig gezinnen geweest zijn die geen dokter nodig hadden. Naast de gewone zieken waren er de vele gekwetsten, slachtoffers van de Duitse gasaanvallen, uitgemergelde teruggekeerde civiel arbeiders, die soms mindervalide geworden waren door hun werkomstandigheden. Op het einde van de oorlog kwam daar dan nog de Spaanse Griep bij die wereldwijd voor miljoenen slachtoffers zorgde. Ook daar zal Camille zijn deel van gehad hebben.

Hij was uiterst begaan met zijn medeparochianen en zal in veel gevallen het loon niet hebben ontvangen dat hij verdiende. Na de oorlog moesten dan nog rapporten opgesteld worden zodat de getroffenen van enige schadevergoeding konden genieten. Camille heeft hier toen letterlijk en figuurlijk bergen werk verzet. Zijn echtenote kwam in 1951 te overlijden en Camille volgde haar in 1952. Voor zijn prestaties van toen dient hij om niet vergeten te worden. Alhoewel, heden ten dage weten maar weinig mensen hier te Cuerne wie Camille was en wat hij betekend heeft voor Kuurne. Het enige wat ons nog aan hem herinnerd is zijn grafzerk, pal achter het nieuwe Leeuwmonument, en zijn toen nog nieuwe huis dat hij liet bouwen in de Kerkstraat nr. 12., later woning dokter Devlies. Tot op heden prijkt het bouwjaar 1910 boven de deur.

Over hem en de 140 andere oorlogssachtoffers, waarvan de graven verdwenen zijn, binnenkort veel meer in een uit te komen boek : Cuerne 1914-1918, om nooit te vergeten.


Auteur: Rudy Verbrugghe
Overledene: Camille Talpe
Data: °21/10/1867 †15/06/1952
Rustplaats: Begraafplaats Kuurne