ik heb het eerste coronakoppel van Kortrijk begraven...

Ik heb de twijfelachtige eer om het eerste echtpaar, slachtoffer van Covid-19, begraven te hebben. Het ging zo: we waren nog allemaal wat verdwaasd van de abrupt begonnen lock-down. En ik kreeg een telefoon van de begrafenisondernemer of ik een man uit het centrum van Kortrijk kon begraven in het crematorium. Ja, natuurlijk, antwoordde ik. Maar het is een Covid-19 slachtoffer kreeg ik nog mee. Ok, ik doe mijn best. Toen was het verboden om op huisbezoek te gaan en de gebedsdienst samen met de nabestaanden voor te bereiden. Dus telefoneerde ik en sprokkelde wat gegevens, interessant om weten. Tot de dag voor de uitvaart… ik weer een telefoon van de uitvaartverzorger kreeg met de melding dat de echtgenote ook bezweken was aan dat virus! Tot overmaat van ramp was de enige mobiele zoon ook coronapatiënt en in quarantaine. En een dochter kon niet op eigen kracht naar de dienst komen. We hebben ze dus begraven, met alle aandacht alsof er 500 man aanwezig was, heel intens en diep verdrietig. Zelden heb ik die onmacht gevoeld: geen contact met de familie behalve telefonisch, geen aanraking of handdruk, geen babbel na de dienst – alleen ingehouden gebeden en muziek. En toch de hoop. Ja, de hoop maakte alles toch toegankelijk voor het Licht. Chapeau voor de uitvaartverzorger, om in die begintijd van corona, alles in goede en veilige banen te leiden!


Auteur: Geert Morlion
Overledene: André en Rosanne Boonaert-Denoulet
Data: °03/12/1938 †18/03/2020
Rustplaats: Begraafplaats Kortrijk
Zerk: begraafplaats hoog-Kortrijk