Stay strong. Make them wonder how you are still smiling, you can't kill the spirit of the lionhearted

Mijn hartsvriendin Anne-Michèle ontmoette ik in 2003, toen ik van werk veranderde. Ik stak de taalgrens over om in een Franstalige school te werken als leerkracht. Mimi, zoals ik haar mocht noemen, was er om mij te steunen, door dik en dun, en dat was wederzijds. In 2018 maakte ze een enorm moeilijke periode door haar scheiding.

Mimi was altijd een goedlachse dame die vooral het goede in de mens zag. Toch werd ze in september 2020 zwaar ziek verklaard, het was uiteindelijk geen covid maar ze had 2 kankers: long- en darmkanker. De ziekte was al in een ver stadium. Ze kroop door het oog van de naald en de chemotherapie werd zo snel mogelijk gelanceerd. Zelf was ik kapot van dit nieuws: ze zou maximum enkele jaren te leven hebben. Een verdict dat me volledig van mijn stuk bracht. Toch heb ik me vermand en beslist: ik wil met haar nog genieten. Samen zouden we ervoor gaan: samen huilen, samen lachen, samen treuren, … En zo geschiedde het. We spraken over alles: onze angsten, onze onzekerheden, over de toekomst maar ook over de dood. Op school motiveerde ik collega's om haar zoveel mogelijk te contacteren: briefjes, kaartjes, bloemen, … Het deed haar allemaal ontzettend veel deugd en gaf haar energie om vol te houden en blijven te vechten tegen haar ziekte. We hebben samen een bezoek bij Koning Filip gehad, in het kader van Beheroes (editie 2021). Zij straalde enorm die dag, iets wat ik haar zo hard gunde ook al had ze mij genomineerd als held. Jammer genoeg heeft ze dit jaar in februari haar strijd tegen kanker verloren.

Tot op de dag van vandaag blijft ze mensen inspireren voor haar vechtlust maar ook met haar spreekwoord dat haar zo typeert: stay strong, make them wonder how you are still smiling, you can't kill the spirit of the lionhearted. Die kracht die zij aan de dag heeft gelegd, heel haar leven lang, maar zeker ook tijdens de laatste dagen voor haar dood, hebben mij geïnspireerd om het leven anders aan te pakken. Ik leef nu met de leuze: If you want to be a hero for others, you must be a hero to yourself. Ik heb mijn zoektocht naar mijn ouders in India gelanceerd, mede dankzij haar. Want het leven behoort je toe. Maak er het beste van!


Auteur: An Sheela Jacobs
Overledene: Anne-Michèle Lahaye
Data: °13/04/1978 †20/02/2022
Rustplaats: Begraafplaats Vedrin
Zerk: Cimetière église du Centre Vedrin - ik heb op dit moment geen precies nummer, ik informeer me zo snel mogelijk