Privacyverklaring

INLEIDING
Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij baseren ons daarbij op de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het gebruik van deze website.

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, geeft u informatie door die toelaat om u als persoon te identificeren. Deze Privacyverklaring hoort samen met de andere Gebruiksvoorwaarden en geeft gedetailleerde informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Wij raden u aan om beide documenten aandachtig door te lezen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de diensten die via deze website aangeboden worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met deze website, maar we verwijzen er wel naar zodat u de nodige informatie kan vinden.

Wie gebruik maakt van deze website aanvaardt deze Privacyverklaring.

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEGEVENS?
Vzw Reveil is een organisatie die onze rouwcultuur de 21ste eeuw wil inloodsen.

Contactgegevens: vzw Reveil, Braamakkerstraat 38, 8540 Deerlijk
Ondernemingsnummer: 0649.899.802
E-mail: info@reveil.org

OP WELKE MANIER WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD?
Wanneer u de website bezoekt, dan worden een beperkt aantal bezoekersdata bijgehouden. Het gaat enerzijds om anonieme of geaggregeerde gegevens (zoals browser type, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de pagina's die u op onze website bezoekt, …) en anderzijds om uw IP-adres. Dit wordt omstandig uitgelegd in de aparte Cookieverklaring, die u in de footer van de website terugvindt. Hierin wordt ook verduidelijkt wat u zelf kan doen om (deels) te vermijden dat dergelijke gegevens worden bijgehouden.

Indien u een verhaal uploadt in onze verhalenbank, dan wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens mee te delen. In de Gebruiksvoorwaarden (zie footer van deze website) vindt u de voorwaarden waaraan die verhalen dienen te voldoen. Hou er rekening mee dat de verhalen die door u op het platform worden aangeleverd openlijk worden gepubliceerd op het platform, en eventueel in het verhalenboek en mogelijk toekomstige (niet-commerciële) toepassingen (zie hiervoor de Gebruiksvoorwaarden).

Door het opladen van een verhaal in de verhalenbank verklaart u dat u 13 jaar of ouder bent. Bij kinderen jonger dan 13 jaar dient een ouder of (wettelijke) voogd uitdrukkelijk toestemming te geven om het verhaal op te laten en dus persoonsgegevens van het kind te verwerken.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

 • identificatiegegevens: naam en voornaam.
 • contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer (optioneel);
 • je inloggegevens: gebruikersnaam, paswoord
 • persoonlijke kenmerken: leeftijd
 • loggegevens van gebruikersactiviteiten, bv. IP-adres
 • anonieme of geaggregeerde gegevens in het kader van websitegebruik, bv. browser type, het gebruikte besturingsprogramma, de bezochte pagina's
 • communicatie door de gebruiker op het platform: verhaal dat wordt opgeladen in de verhalenbank

Daarnaast vragen we ook een aantal gegevens van uw dierbare op, dat is de overledene waaraan u uw verhaal wijdt. We doen dit om uw verhaal goed te kunnen situeren, ook geografisch en in de tijd. Omdat dit mogelijk gevoelig kan liggen bij directe nabestaanden en/of nauwe verwanten vragen we u om te verifiëren of deze personen zich erin kunnen vinden dat u uw verhaal en de gevraagde gegevens over uw dierbare aan ons meedeelt. Als we feedback krijgen van een andere nabestaande dat de door jou verstrekte informatie niet respectvol of gewenst is, halen we het verhaal offline. De Verhalenbank is een warme, vriendelijke en respectvolle omgeving en we houden dit graag zo. U bent verantwoordelijk om erop toe te zien dat uw verhaal geen mensen tegen de borst stuit.

WAAROM WORDEN UW GEGEVENS BIJGEHOUDEN EN VERWERKT?
Uw gegevens worden bijgehouden en verwerkt voor volgende doeleinden:

1. Identificatie en autorisatiedoeleinden

 • Zodat u als gebruiker een verhaal kan uploaden;

2. Functionele doeleinden

 • Opdat we uw verhaal zouden kunnen weergeven op de website, en eventueel in het verhalenboek en in toekomstige (niet-commerciële) toepassingen die er uitsluitend op gericht zijn de verhalen over en herinneringen aan onze overledenen verder levend te houden en te verspreiden (zie hierover de Gebruiksvoorwaarden);
 • Opdat we u kunnen contacteren in verband met uw verhaal, bijvoorbeeld het in kader van opname van uw verhaal in het verhalenboek;
 • Opdat we kunnen duiden wie het verhaal precies vertelt. In dat opzicht zullen enkel uw voornaam en leeftijd bij het verhaal gepubliceerd worden;

3. Beheerdoeleinden

 • Registratie van gebruikersactiviteiten voor probleemoplossing en audit, en in functie van gebruiksanalyse van de website en permanente optimalisatie van de webapplicatie voor de gebruikers.

WAAR WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?
Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website verzameld worden, worden gehost op een externe locatie binnen de EU in functie van effectief beheer door de IT-leverancier.

Uw gegevens worden niet doorgegeven buiten de EU. Wel is het zo dat sommige gegevens door vindbaar zijn op de website van Reveil.

Reveil geeft de verhalen (en dus uw gegevens) enkel actief door aan de gemeente/stad van de (begraaf)plaats waar uw dierbare in kwestie zijn/haar laatste rustplaats heeft, in functie van integratie in toepassingen (vb. erfgoedapp) die door de stad/gemeente op niet-commerciële wijze uitgebaat worden (zie hierover de Gebruiksvoorwaarden).

ZIJN UW GEGEVENS ZICHTBAAR VOOR ANDERE GEBRUIKERS?
Uw voornaam en leeftijd zijn steeds zichtbaar voor de andere gebruikers van de website. Ook het verhaal dat u zelf op de website oplaadt, is zichtbaar voor de andere gebruikers.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BIJGEHOUDEN?
De anonieme of geaggregeerde gegevens en het IP-adres, verzameld via cookies in het kader van het gebruik van de webapplicatie, worden bijgehouden zolang vzw Reveil bestaat.

Uw contactgegevens worden bijgehouden zolang dat nuttig is om u te kunnen contacteren in verband met het (toekomstige) gebruik van uw verhaal.

Uw andere gegevens (naam, voornaam, leeftijd, verhaal, blijven bewaard zolang dit relevant is voor het doel van de verhalenbank, en de toekomstige (niet-commerciële) toepassingen die op basis van de verhalenbank geïnitieerd en uitgebaat worden.

HOE LAAT U UW RECHTEN GELDEN?
U hebt altijd het recht om de door u meegedeelde persoonsgegevens (onder de voorwaarden vermeld in de GDPR)

 • op te vragen en in te kijken (art. 15 GDPR), of over te dragen (art. 20 GDPR); u kan in dat kader een volledige export van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat verkrijgen;
 • te (laten) wijzigen of vervolledigen (art. 16 GDPR);
 • te (laten) schrappen (art. 17 GDPR).

Dit kan met betrekking tot één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden.

U heeft ook het recht om uw toestemming opnieuw in te trekken. Op uw expliciete vraag wordt uw verhaal verwijderd en, voor zover mogelijk, niet verder gebruikt. Stuur hiervoor simpelweg een mailtje naar info@reveil.org.

Daarnaast heeft u steeds het recht om

 • Beperking van de verwerking te vragen (art. 18 GDPR);
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking (art. 21 GDPR).

U kan uw rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te mailen naar info@reveil.org. Wij vragen u hierbij wel uw identiteit te bewijzen via een kopie van (voor- en achterkant) van uw identiteitskaart.

Binnen een maand na ontvangst van het verzoek (behoudens verlenging van deze termijn, overeenkomstig art. 12 GDPR) zal u informatie verstrekt worden over het gevolg dat aan uw verzoek gegeven is.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS
Reveil neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens en om de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit ervan te garanderen.

In het kader van webformulieren, zoals bijvoorbeeld wanneer u een verhaal oplaadt op de website, maken wij ook gebruik van Google Forms. Meer informatie kan u vinden in het privacybeleid van Google, met betrekking tot haar service Google Forms.

ALS HET MISGAAT...
We springen zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij.

Het verspreid geraken van uw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons, tenzij wij vastgesteld in gebreke gebleven zijn om een adequaat beveiligingsniveau te verstrekken.

KLACHTEN
Heeft u ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met info@reveil.org.

Meer informatie over klachtenprocedures vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

WIJZIGINGEN
Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 27/09/2020.