Onwennig kwam de Dood de kamer in.

De meester, nu als dienaar hier ontboden,

stelde geen vragen, maar deed gewoon

wat hem werd opgedragen.

't Is wreed, verzuchtte hij, zijn zeis geheven,

wanneer de mens en niet de Dood beschikt,

over de tijd, de plaats, de wijze van sterven.

Maar het recht van oordelen

dat is mij niet gegeven,

dus wie dat wenst:

maak gerust een einde aan uw leven.


Auteur: Gaea Schoeters