Het graf van mijn voorouders…

Toen we klein waren gingen we samen met vader en moeder naar de begraafplaats van vaders ouders. Grootvader stierf in 1955 na een korte ziekte. Grootmoeder, alhoewel 19 jaar jonger, stierf 3 maanden later. Het groot leeftijdsverschil kwam door het feit dat het om een tweede huwelijk ging.

In 1975 toen ik in mijn laatst jaar op school zat, kwam de secretaris op een kille, mistige vrijdag binnen in de les organische chemie en zei dat mijn vader overleden was in zijn slaap. Hij was al tijdens de nacht overleden maar men kon mij niet bereiken op de peda van de school. Een medestudent voerde mij naar huis. Een thuiskomst als deze was allesbehalve leuk. Vader had zo uitgekeken naar mijn eindexamens de volgende zomer. 54 jaar, veel te jong en hij kon ons nog zoveel bijbrengen…

De begrafenis was op een al even kille mistige dag. Voor de pastoor van dienst was het de eerste begrafenis in de kerk na zijn benoeming de zondag voordien. De volgende dag trok ik weer naar school want vader zou het ook zo gewenst hebben zei moeder en een tante die de eerste dagen nog bij haar bleef.

Toen we naar de begraafplaats gingen het volgende weekend zagen we dat vader begraven was op de plaats waar wij altijd stonden bij het bezoek aan de begraafplaats van zijn ouders. De plaat op de begraafplaats kon men niet zelf kiezen en men vulde aan op verschillende plaatsen op de begraafplaats. Een groter toeval kon dit niet zijn na 20 jaar juist die laatst rustplaats was gekozen. Moeder zei dan ook laten we een platte steen moesten leggen zodat het zicht op het graf van zijn ouders zichtbaar blijft van op het wandelpad.

In onze mannelijk lijn was grootvader een soort onbekende

De grootvader van mijn kinderen (oudste ° 1995) stierf al in 1975.

Mijn grootvader (zelf ° 1954) stierf al in 1955.

Mijn vader (° 1921) zijn grootvader stierf al in 1908.

Mijn grootvader (° 1873) zijn vader stierf al in 1876.

Mijn overgrootvader (° 1837) zijn vader stierf al in 1842.

Verderop was het al niet veel beter in deze lijn voor wat grootvaders betreft. Gemeen was ook dat de meesten hun eerste of tweede vrouw verloren en telkens opnieuw door te gaan met een nieuwe partner die soms veel jonger was….


Auteur: Paul Callens
Overledene: Maurice Callens
Data: °20/06/1921 †14/10/1975
Rustplaats: Begraafplaats Pittem
Zerk: Ous deel - Gang kapel naar achter aan linkerkant