Victor Vandewalle 1867-1936 - burgemeester Kuurne 1921-1927

VICTOR VANDEWALLE (1867-1936)

Burgemeester van Kuurne 1921-1927

Gewoon in de rij, van het recente Leeuwmonument naar het grote rotondekruis: een arduinen grafsteen, met vooraan een veelheid van heide.

Geboren in een kroostrijk gezin. Vader vlaswerkman Petrus Vandewalle (1841-1885) bleef na een 1ste huwelijk met Virginie Anraedt (1841-1870) met 2 heel kleine kinderen van 3 en 2 jaar achter, en kreeg er met 2de echtgenote Pauline Vanwijnsberghe (1840-1885) nog 7 kinderen bij, waarvan 4 er al na 4, 5, 6 en 7 maanden overleden. Zij woonden Leiestraat 65. Het was de periode van de Frans-Duitse Oorlog 1870-71, een tijd met hongersnood en vele ziektes in onze streken.

Na het overlijden van de ouders in 1885, gingen de kinderen elk hun eigen gang en zo verbleef vrijgezel Victor achtereenvolgens in de Armstraat samen met 2 broers, de Kattestraat nr 3 (bij oom Frederic) en de Leiestraat 27B (bij halfzus Pharailda).

Tot hij vanaf 1925 een onderkomen vond bij zijn doopkind (en nicht) Suzanne Vandewalle (1888-1959) en Aloïs Depypere (1883-1928) in de Kerkstraat 53, nu het nr 19 (in ’t Goud Smeske – uurwerken, juwelen). Alwaar hij op 9 januari 1936 overleed, ziek en uitgeput ten gevolge van een ongeval. Net zoals eerst rond de Sint-Michielskerk, rust hij nu in de Kasteelstraat in het graf naast dit van zijn laatste medebewoners.

Van jongsaf aan was Victor een zeer geëngageerde christen kerel. Bij de toenmalige Congregatie van jongelingen van O.L.Vrouw klom hij van lid naar prefect (voorzitter). Hij was ‘piekevent’ of kerkbaljuw, lid van de 3de Orde, stichter-voorzitter Retraitenbond en alle Genootschappen.

Op weg naar het Heilig Uur (1ste Vrijdaggebed) werd hij als voetganger aangereden door een fietser in de Nieuwstraat, vlakbij ‘de Kroone’. Hij overleed na enkele dagen aan de gevolgen van het ongeval.

Vanaf zij 11de jaar stond Victor aan de Leieboorden. Hij werkte in het vlasbedrijf van Célestin-Jozef Mesdag in de Tramstraat, en was er zelfs de laatste 3 jaar als meestergast actief.

Bij het aanvaarden van zijn burgemeestersambt wijdde hij zich van 1921 tot 1927 voltijds aan zijn taak. Bij zijn terugkeer bij C. Mesdag was hij totaal berooid: ‘ik heb nog 25 centiem’…. Zijn gulheid en zijn goedheid hadden hem blijkbaar parten gespeeld…..

Zijn leiderstalenten en sociale bewogenheid werden gesmaakt door de duizenden vlaswerkers. In 1910 werd hij secretaris van de christene vakbond, en leidde hij hen door een ernstig sociaal conflict met stakingen in de vlasnijverheid. In maart 1921 hield hij een meeting op het Marktplein in Kuurne met 2.500 vlaswerkers.

Op 24 april 1921 waren er gemeenteraadsverkiezingen. Victor leidde een nochtans onvolledige lijst ‘de Christen Werklieden’ met 6 verkozenen naar de zege, tegen 5 voor een volledige lijst ‘Burgers’.

Victor Vandewalle was de eerstverkozen arbeider-burgemeester van het hele Vlaamse landsgedeelte!

In 2021 verschijnt een brochure met levensschets over Victor Vandewalle.

Auteur is Noël Derez – Kuurne, door huwelijk familie van Victor.


Auteur: Noël DEREZ
Overledene: Victor Vandewalle
Data: °05/06/1867 †09/01/1936
Rustplaats: Begraafplaats Kuurne
Zerk: tussen nieuw Leeuwmonument en rotondekruis